Цілісна стратегія безпеки оптимізує витрати на кібербезпеку

Цілісна стратегія безпеки оптимізує витрати на кібербезпеку

Підприємства мають оцінити свої потреби, зменшити дублювання та скласти комплексний план щодо розширення своїх бюджетів на кібербезпеку.

Експонентне зростання обсягу Інтернету речей (IoT) спричиняє збільшення ймовірності порушень кібербезпеки. Кожен пристрій, датчик, камера або інший об'єкт можуть пробити пролом у захисті. Це означає, що підприємства мають серйозно оцінити наслідки зростання видатків на безпеку для бюджету. Минули часи, коли ви просто купували продукти для забезпечення безпеки, такі як брандмауери, системи виявлення вторгнень і системи контролю доступу до мережі. Сьогодні підприємства вкладають кошти в керовані послуги для підвищення мережевої безпеки, такі як оцінка та аналіз ризиків, навчання співробітників кіберзахисту, а також постійні оцінки вразливості мереж та веб-сайтів. Ось до чого все йде. Питання, як оптимізувати витрати на мережеву безпеку в нових складних умовах?

Знайте свої потреби

Очевидно, що є області, де відбувається перевитрата коштів на кібербезпеку. Візьмемо, наприклад, купівлю, розгортання та підтримку багатьох незалежних рішень для забезпечення безпеки. Декілька рішень означають дублювання і, отже, неефективність витрат. Компанії повинні оцінити свої потреби та чітке уявлення про призначення кожного рішення, а також про необхідний рівень інтеграції між постачальниками. Також важливо відзначити, що багато рішень для безпеки дуже великі, особливо частина ліцензування програмного забезпечення. У багатьох випадках частину цих витрат краще перенаправити на інші, важливіші області.

Однією з областей, яка може мати помітне значення, є проста мережа потрібного розміру із захищеним доступом. Такі технології є і називаються Network Access Control (NAC). На жаль, впровадження затягнулося, тому що це може бути дорогим і складним, залежно від постачальника. Однак реальність така, що це може бути ще болючішим, коли людські процеси для конфігурацій безпеки призводять до потенційних помилок, які зрештою спричиняють додаткові витрати. Те саме стосується відновлення безпеки, коли відсутність навіть базових механізмів автоматизації може призвести до непотрібних витрат на службу підтримки. Сьогодні існує проста та оптимізована з погляду витрат мережева автоматизація, яка має стати ключовою областю, на яку підприємства готові витрачати гроші.

5 міркувань

Скорочення або, принаймні, підтримання витрат на безпеку потребує інноваційних рішень та впровадження конкретних мережевих інфраструктур та політик у рамках усього бізнесу. Нижче наведено 5 найкращих порад для розгляду:

  1. Принятие подхода с нулевым доверием. Нулевое доверие предоставляет офисным и удаленным пользователям безопасное подключение, не подвергая сети внешним атакам и рискам, что в конечном итоге снижает затраты на утечку данных. Пользователи должны быть аутентифицированы для конфигураций безопасности, прежде чем будет предоставлен какой-либо доступ. Этот процесс аутентификации и авторизации должен быть автоматизирован, чтобы свести к минимуму возможные ошибки, которые могут привести к увеличению затрат. Сопоставление пользователей или объектов с сетевыми сегментами и политиками безопасности является динамическим, определяется политиками и основано на аутентификации. Наряду с подходом с нулевым доверием новая конвергенция сетевых и коммуникационных технологий с искусственным интеллектом для ИТ-операций (AIOps) автоматически оповещает ИТ-специалистов в режиме реального времени о нарушениях безопасности, обеспечивая немедленные действия и снижая затраты на ущерб.
  2. Инвестируйте в унифицированную систему управления проводными и беспроводными сетями: этот подход с нулевым доверием должен быть одинаковым для проводных и беспроводных сетей в целях упрощения и снижения совокупной стоимости владения (TCO). Объединение политик сетевой безопасности, приложений и требований к подключению в одной уникальной платформе сократит время и затраты, необходимые для обучения персонала работе с несколькими системами, и значительно сократит время между внедрением и действием.
  3. Поймите затраты: не должно быть никаких сюрпризов, таких как завышение цен на дорогостоящие лицензии на программное обеспечение. Кроме того, заранее убедитесь, что соглашение о решении TCO четко сформулировано. Ищите поставщика с одной стоимостью, которая покрывает несколько лицензий, а не лицензию на функцию, которая может быстро складываться.
  4. Учитывайте операционные расходы и капитальные затраты: новые гибридные модели операционных расходов (OpEx) и капитальных затрат (CapEx) — отличный вариант, если у вас ограниченный бюджет. Гибкость позволяет компаниям инвестировать в последние инновации с помощью услуг по подписке. Облачные модели подписки предлагают доступ к новейшим безопасным технологиям с невероятной скоростью и масштабируемостью по доступной цене. Эти предложения также известны как «Сеть как услуга» (NaaS).
  5. Внедрение лучших практик. Для разработки политик безопасности необходимы обсуждения с деловыми и операционными заинтересованными сторонами. Новые политики безопасности должны быть тщательно протестированы перед активацией, чтобы гарантировать, что основные действия не будут нарушены. Например, существующее устройство, которое в настоящее время имеет несанкционированный доступ, может быть частью критически важной операции. Карантин сети без тестирования может привести к непреднамеренному воздействию, если доступ к устройству будет изменен.

Комплексний підхід

Підприємства більше не можуть покладатися виключно на безпеку програмного та апаратного забезпечення. Безпека мережі має бути вплетена в структуру операцій організації, а чи не розглядатися як доповнення. Прийняття багатогранного підходу до безпеки, включаючи VPN, брандмауери та керування доступом до облікових даних (IAM), забезпечує розподілену безпеку.

Багаторівневий підхід до кібербезпеки забезпечує додаткові бар'єри проти кібератак і є превентивним, забезпечуючи безпеку ІТ-активів та даних, а також контролюючи майбутні витрати. Це дозволяє краще контролювати доступ користувачів, знижуючи при цьому вплив на безпеку вразливостей, створюваних IoT, мобільними та мережевими пристроями. Зрештою, запобігання тому, щоб порушення могли служити вектором атаки, та створення надійної бізнес-екосистеми.

Незалежно від того, чи є інфраструктура повністю локальною, керованою чи віддаленою, її необхідно постійно контролювати, щоб виявляти, блокувати та усувати будь-які спроби чи атаки. Мережеві компоненти повинні підтримуватись в актуальному стані та легко керуватися. Однією з найважливіших проблем у сфері кібербезпеки є не технологія, а гнучкість, яка може скоротити час до дії. Цього можна досягти лише за цілісного підходу до стратегій та централізованого управління.

Доступ до хмарних програм є обов'язковим через зростання кількості гібридних та віддалених робочих моделей.Однак у міру зростання хмарних систем та кількості мобільних пристроїв розширюються і межі, які необхідно захищати.

Прикордонний сервіс безпечного доступу (SASE) доповнює захищений кампус LAN та WLAN для забезпечення гібридної роботи. Ця структура для мережної архітектури поєднує можливості SD-WAN і VPN з хмарними функціями безпеки, такими як брандмауери, безпечні веб-шлюзи, брокери безпеки хмарного доступу і доступ до мережі з нульовою довірою. Хмарна SASE пропонує безпечні підключення для користувачів, систем та кінцевих точок до програм та служб у будь-якому місці. Замість того, щоб зосереджуватися на безпечному периметрі, SASE наголошує на користувача, дозволяючи більш динамічно підключатися до додатків і служб. Це означає, що він може забезпечити широкомасштабну безпеку хмар, необхідну підприємствам, за допомогою можливостей VPN.

Кібербезпека не може працювати ізольовано. Кількість вразливостей, що постійно зростає, означає, що організація повинна постійно підтримувати гнучкість своєї мережі і бути готовою реагувати на будь-які нові потенційні загрози. Розгортання системи безпеки також мають відповідати передовим практикам. Цілісна стратегія безпеки в поєднанні з ефективним навчанням співробітників кібербезпеки забезпечує більш надійний захист від кібератак і гарантує, що підприємства матимуть необхідні ресурси, де і коли вони потрібні.

Фахівці компанії InfoTel мають досвід реалізації подібних рішень та готові допомогти правильно підібрати потрібне обладнання під ваш бюджет.

Відправити запит

Центральний офіс у Києві:
03110, Україна, Київ,
вул. Солом'янська, 3-Б, оф. 205
Тел.: +380 (44) 520 2030
Факс: +380 (44) 520 2028
e-mail: infotel@infotel.ua
Представництво в Грузії:
0119, Грузія, Тбілісі, пр-т. Церетелі, 116
Тел.: +995 (32) 234 16 09
e-mail: infotel@infotel.ge
© Infotel Group 2004 - 2022.
Усі права захищені.